• Inzichtgevende psychotherapie

Een inzichtgevende (psychodynamische) psychotherapie is erop gericht om zicht te krijgen op terugkerende interactiepatronen die in het verleden zijn ontstaan en die in het heden het leven belemmeren. Door samen met de therapeut te onderzoeken waar deze patronen vandaan komen en ze ook in het contact met de therapeut te ervaren, wordt u zich meer bewust van uw gedragingen en gevoelens op een emotioneel niveau. Daardoor kunt u andere en mogelijk meer adequatere keuzes maken in uw leven. Inzichtgevende psychotherapie is vaak een langdurig proces.

  • EMDR

Eye Movement Desentization and Reprocessing (EMDR) is een therapie voor mensen die blijvende klachten houden na een nare gebeurtenis. U kunt daarbij denken aan nachtmerries, herbelevingen, prikkelbaarheid en schrikreacties. EMDR helpt om de emotionele lading van de gebeurtenis af te halen, waardoor de klachten verminderen of verdwijnen.
Als het gaat om een eenmalig nare gebeurtenis, zijn enkele sessies EMDR vaak genoeg. Wanneer en sprake is van meermalige of langdurige nare ervaringen, zijn meerdere sessie nodig om deze gebeurtenissen te verwerken.