Psychotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Wel moet u rekening houden met het eigen risico vanaf de eerste afspraak die gepland wordt. Om voor vergoeding van psychotherapiekosten in aanmerking te komen is een verwijzing van uw huisarts noodzakelijk. Daarin moet het volgende vermeld zijn:

• datum
• agb code van de huisarts/verwijzer
• uw naam, adres, geboortedatum en BSN-nummer
• dat u wordt verwezen naar de Specialistische GGZ
• vermoeden dat er sprake is van DSM-5 problematiek
• dat de huisarts/verwijzer verwijst naar A. Smilde, psychotherapeut
• handtekening van de huisarts/verwijzer

Voor 2024 heb ik een contract bij:

• Zilveren Kruis (o.a. FBTO, Interpolis, De Friesland)
• ASR (o.a. Ditzo)
• DSW
• Zorg en Zekerheid

Bent u verzekerd bij een van deze verzekeraars dan wordt psychotherapie rechtstreeks door uw verzekeraar vergoed. Het is echter mogelijk dat ik aan het zogenaamde omzetplafond zit. Dit betreft met name Zilveren Kruis. Ik kan u dan geen behandeling bieden. Heeft u een polis bij een andere verzekeraar dan hangt de hoogte van de vergoeding af van uw polisvoorwaarden. In dat geval stuur ik u maandelijks een factuur voor de kosten van uw behandeling. U kunt vervolgens de factuur bij uw zorgverzekeraar indienen. Het is belangrijk om voorafgaand aan de behandeling goed bij uw verzekeraar te informeren over de vergoeding van de kosten. Let daarbij op het verschil tussen natura- en restitutiepolissen. Meestal wordt de behandeling volledig vergoed als u een restitutiepolis heeft afgesloten. Het is raadzaam om vooraf bij uw verzekering na te gaan wat u vergoed krijgt. We bespreken dit verder bij de telefonische aanmelding.

De tarieven voor psychotherapie worden elk jaar vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Voor 2024 is het tarief voor individuele psychotherapie €156,72 euro per gesprek van 45 minuten. Indicatiegesprekken van 45 minuten kosten €183,07

De duur van een afspraak bepaalt het tarief, ik ga daarbij uit van de tijd die voor u in de agenda is gepland.

Het is mogelijk om zonder kosten een afspraak tot 24 uur van te voren af te zeggen. Bij afzeggingen die niet bijtijds worden afgezegd zal €50 in rekening worden gebracht. Een no-show-rekening wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed.

De bekostiging in de GGZ gaat sinds januari 2022 via het Zorg prestatiemodel. Informatie hierover vindt u hieronder.

Informatie over behandeling in de vrijgevestigde praktijk vindt u eveneens hieronder.